Półmaska przeciwpyłowa

Sprzęt ochronny

 » Ochrona dróg oddechowych » Półmaska przeciwpyłowa

  • Półmaska przeciwpyłowa
    Półmaska przeciwpyłowa
  • znajduje szerokie zastosowanie przy obróbce i pracy z surowcami, które występują w formie pyłu jak np.: węgiel kamienny i brunatny, piaskowiec, grafit, cement, apatyt, fosforyt, sadza techniczna, drewno, zaprawa murarska, granit, porcelana, szkło, piasek, kwarc
  • w półmasce można z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej dzięki miękkiej, zewnętrznej warstwie zatrzymującej kurz, która chroni wewnętrzną warstwę filtracyjną przed zbyt wczesnym zapychaniem się grubszym pyłem
  • dzięki anatomicznemu kształtowi czaszy półmaski i zastosowaniu dającej się formować stalowej nakładki na nos oraz znajdującej się pod nią podkładki piankowej, a także mocnym i elastycznym taśmom nagłowia daje się łatwo dopasować do twarzy i zapewnia konieczną szczelność przylegania
  • nadmiar pary wodnej i dwutlenku węgla, które zbierają się pod czaszą półmaski i są główną przyczyną dyskomfortu jej używania - odprowadzany jest skutecznie przez zawór wydechowy o dużej przepustowości